Osteopathie voor baby's en kinderen

Mijn baby huilt 's nachts niet meer, zij slaapt nu en geeft mij ook mijn nachtrust terug

Onderzoek bij baby's en kinderen

Een behandeling begint met een anamnese/ vraaggesprek. Dit gesprek vindt meestal met de ouders plaats. Een kind zal er echter wel zo veel mogelijk bij betrokken worden.
Voor het eerste consult wordt een uur gereserveerd om een goed beeld van de klachten te krijgen. In het gesprek zal de klacht/ het probleem besproken worden, maar ook alle relevante zaken van de zwangerschap en van geboorte tot heden zullen nagevraagd worden. Soms worden er vooraf telefonisch wat vragen gesteld. M.n. bij gedragsproblematiek is het voor het kind heel vervelend om te moeten horen wat het allemaal “niet goed doet”. Dit schaadt het zelfvertrouwen van het kind en geeft de behandeling een valse start.
Na het vraaggesprek zal het kind onderzocht worden. Het onderzoek kan bij de ouders op schoot of op de behandelbank gebeuren, dit is afhankelijk van de situatie. Als de osteopaat een beeld heeft van de klachten en het lichaam, zal hij zijn bevindingen uitleggen en aangeven welke behandeling er mogelijk is en wat hij/zij nodig acht. In de tijd die overblijft zal hij een start maken met de behandeling en zullen evt. voedingsadviezen en oefeningen worden uitgelegd.Op de Osteopathie zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op de website van het NRO en op deze link ..https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/algemene-voorwaarden/osteopathie.pdf

Copyright Release | Website: Van Dongen Design | Inloggen